extras

12.9.

Norway – vocabulary    map

intro:

…is often referred to as – jest często nazywana…
even though – mimo, że
combined with – połączone z
tranquility – cisza, spokój
captivated by – urzeczony przez
this guide will provide you with – ten przewodnik dostarczy ci

Great Adventures

endless – niekończące się
daunting – zniechęcające
spot – zauważyć, dostrzec
deliver – dostarczać
trail – szlak
sheer – stromy
pine – sosna
birch – brzoza
marsh – bagno
trout – pstrąg

9.7.

Portugal 2019 – Presentation + vocabulary

11.06.

https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-roadtrips-in-europe/

www.facebook.com/przerwanaslowko/