Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jako Administrator przetwarzam Twoje dane osobowe. Dbam o nie i chronię je odpowiednio i zgodnie z przepisami. Sprawdź, co dzieje się z Twoimi danymi u mnie.

W polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.mento.sh, bloga www.mento.sh/blog i sklepu www.mento.sh/sklep

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON INTERNETOWYCH Mento.sh 

W niniejszym dokumencie znajdziesz informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzam i w jakim celu.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Mento.sh, ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik, NIP: 6422904098, REGON: 240756462.

 1. Jak się skontaktować z Administratorem? 

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt: patryk@mento.sh, lub korespondencyjnie: Mento.sh, ul. Cmentarna 4/11, 44-200 Rybnik.

Żądanie poprawienia lub usunięcia danych osobowych należy zgłosić na adres:  patryk@mento.sh.

 1. Jakie dane zbieram i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania danych zależy tego, z jakich usług korzystasz w ramach serwisów internetowych Administratora i innych:

A. dokonywanie zakupów w serwisie, w tym wykupienie usługi bezpłatnego lub płatnego mailingu

Jeżeli złożyłeś zamówienie w serwisie na produkty oferowane przez Administratora, zbieram dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT, dodatkowo potrzebuję numer NIP oraz dane do faktury, w tym nazwę i adres siedziby firmy.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do realizacji zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu realizacji zamówienia lub zamówionej usługi (w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

 2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku lub faktury VAT za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny;

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw;

 4. w celach archiwalnych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy naszej oferty.

 

B. w procesie założenia konta użytkownika:

Dokonując transakcji w serwisie, po opłaceniu zamówienia, zostaje utworzone automatycznie konto użytkownika w serwisie mento.sh. Utworzenie konta jest niezbędne dla możliwości korzystania z nabytych w serwisie produktów lub usług. Do utworzenia konta użytkownika w serwisie wykorzystywane są dane podane przez Ciebie w procesie dokonywania zakupów lub zamówienia tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w danym serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda;

 2. w celu informowania Cię o okolicznościach dotyczących danego serwisu i nie mających charakteru informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na informowaniu o prowadzonej przeze mnie działalności; 

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

 

C. zapis na newsletter

Jeśli podałeś w tym celu swój adres e-mail, świadczę usługi newslettera, czyli dostarczania wiadomości o charakterze edukacyjnym jak i informacji handlowych dotyczących oferowanych przeze mnie produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą;

 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy mojej oferty;

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na ochronie naszych praw.

 

D. kontakt poprzez wiadomość e-mail

W przypadku, gdy kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem wiadomości e-mail, przekazujesz mi jednocześnie swój adres e-mail jako nadawca wiadomości. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z serwisem.

 

F. Dane użytkowników profili w social media i osób komentujących treści w serwisach

Moje profile w serwisach: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, Discord, YouTube, Google są publiczne. Odwiedzając mój profil, udostępniasz mi swoje dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzystasz).

Jeśli komentujesz treści w moich serwisach, udostępniasz swoją nazwę Użytkownika oraz adres e-mail.  

Dane te są przetwarzane w celu: (i) umożliwienia mi efektywnego prowadzenia mojego profilu lub bloga w związku z promowaniem przeze mnie różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, oraz (ii) komunikowania się z użytkownikami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu mojej działalności, poprawie jakości świadczonych usług, a także bieżącej komunikacji z użytkownikami profilów, fanpage lub bloga. 

UWAGA: powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratorów poszczególnych serwisów.

 

 1. Jak długo przetwarzam dane osobowe?

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są:

a) przez czas świadczenia usługi;

b) do czasu wycofania wyrażonej zgody;

c) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

d) do czasu skutecznego żądania usunięcia danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 

 1. Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Gwarantuję realizację wszystkich praw osób, których dane przetwarzam, w tym prawo:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii;

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody),

 • wniesienia sprzeciwu,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA ZE SWOICH PRAW PROSZĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI O KONTAKT ZE MNĄ.

 

 1. Komu są udostępniane dane osobowe?

Dane osobowe na podstawie odpowiednich umów są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z moimi instrukcjami, z zachowaniem ich poufności i bezpieczeństwa. Przysługuje mi prawo kontroli sposobu przetwarzania powierzonych przeze mnie danych.

Lista powierzeń:

MailerLite Limited, zarejestrowana w Irlandii pod adresem: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

IFIRMA SA, Grabiszyńska 241 G, 53-234 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,

OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Imoje prowadzone przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice – w celu przeprowadzenia płatności za usługi i produkty.

Dane mogą być udostępniane także Partnerom, z którymi współpracuję w ramach świadczenia usług, w tym usług dostępu do kursów, a także podmiotom świadczącym usługi płatnicze i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności serwisów.

W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

 1. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Administrator przekazuje dane osobowe poza obszar EOG w ramach korzystania z usług takich podwykonawców jak: Stripe, Leadpages (US), Inc. Dokładam należnych starań, aby zapewnić adekwatny poziom ochrony danych osobowych, po starannym rozważeniu bezpieczeństwa danych oferowanego przez poddostawców, a przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 1. Media społecznościowe

W serwisach używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak  Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN, Discord, YouTube, Google.

W związku z korzystaniem z serwisów, które zawierają taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła dany serwis, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w serwisie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. W przypadku użycia przez Ciebie danej wtyczki, np. przycisku „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Twitter – https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

YouTube, Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 

Instagram – https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect 

Discord – https://discord.com/privacy 

LinkedIN – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą w Serwisie konieczne jest wylogowanie się z tego serwisu. Możliwe jest także całkowite uniemożliwienie załadowania na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokujące skrypty.

 1. Polityka Cookies

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona mento.sh, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies. 

Podczas pierwszej wizyty w naszych serwisach, wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Co więcej, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. 

Strona mento.sh, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. 

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.

Marketing

Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta (dawniej Facebook). W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. 

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIN.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 1. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 roku.