Kontakt

Zapraszam do kontaktu!

Mento.sh Patryk Biela
ul. Cmentarna 4/11
44-200 Rybnik
NIP 6422904098
REGON 240756462
Konto: ING Bank Śląski 96 1050 1344 1000 0097 0592 3325

Mento.sh Patryk Biela wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.