Usługi dodatkowe

Mentosh to głównie mentoring w nauce języka angielskiego dostępny w pakietach. To jednak nie wszystko! Mentosh oferuje również:

KURSY STACJONARNE

Ogólne, biznesowe, konwersacje, przygotowanie do egzaminów, na studia i w czasie studiów.

ASYSTENTURA JĘZYKOWA

Osobista pomoc w korespondencji, negocjacjach, czy wyjazdach biznesowych.

TŁUMACZENIA

Pisemne i ustne tłumaczenia nieprzysięgłe.

W TWOJEJ FIRMIE

Kursy i mentoring językowy dla pracowników Twojej firmy.

AUDYT JĘZYKOWY

Obejmuje firmę, jej pracowników oraz stronę internetową, fanpage itd.

KURSY ONLINE

Zajęcia online bez potrzeby tracenia czasu na dojazdy i stanie w korkach.